Kierowanie na badania obrazowe we właściwy sposób  to jeden z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia.

Zapraszamy więc do zapoznania się i korzystania z "WYTYCZNYCH DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH NA BADANIA OBRAZOWE" - dokument dostępny po kliknięciu tutaj


Więcej o wprowadzaniu wytycznych w Polsce>>>

 

 

Różnego rodzaju fachowe gremia wydają  Rekomendacje / Zalecenia / Zarządzenia / Wytyczne / Standardy / Opinie – staramy się je udostępniać

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące minimalnych wymagań dla pracowni tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) do wykonywania poszczególnych typów badań TK i MR

 

Rekomendacje Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotyczące badań rezonansu magnetycznego układu ruchu w chorobach reumatologicznych

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego do stosowanego rutynowo protokołu badania MR u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Wytyczne w sprawie Neuroradiologii zabiegowej

Diagnostyka rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych - wytyczne oraz schemat

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Standardy Cardiovascular and International Radiological Society od Europe (CIRSE) dla wybranych procedur z zakresu radiologii zabiegowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Nowelizacja ustawy - Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących stosowania promieniowania jonizującego w medycynie

Protokół badania USG w diagnostyce COVID-19

Informacje nt. Covid-19 - Radiological Society of North America

Radiologia - Środki Ochrony Indywidualnej (COVID-19)

COVID-19 – zasady postępowania – zalecenia PLTR i KK

Wytyczne WHO w zakresie korzystania z obrazowania klatki piersiowej w diagnostyce i leczeniu COVID-19

Maski ochronne na twarz - przewodnik po minimalnych wymaganiach, metodach testowania i użytkowania (według European Committee for Standarization)

Czy w przypadku podejrzenia spondyloartropatii osiowej MR stawów krzyżowo-biodrowych należy wykonać z podaniem środka kontrastowego?

Stanowisko i zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie obrazowania ultrasonograficznego wydane przez podkomitet ultrasonograficzny Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego

European Society of Emergency Radiology: guideline on radiological polytrauma imaging and service

Wytyczne w sprawie używania osłon w radiologii – wg American College of Radiology

Stosowanie środków kontrastujących – wytyczne European Society of Urogenital Radiology

Opisywanie badań radiologicznych – wytyczne European Society of Radiology

Systemy hybrydowe - Wytyczne szkolenia specjalizacyjnego według European Society of Radiology i European Association of Nuclear Medicine

Ocena ultrasonograficzna żylaków powrózka nasiennego - wytyczne European Society of Urogenital Radiology

Ocena MR zaawansowania raka endometrium - wytyczne European Society of Urogenital Radiology

Obrazowanie MR wątroby - raport Międzynarodowego Forum Obrazowania MR Wątroby

Biomarker obrazowe w badaniach klinicznych i praktyce - zalecenia European Society of Radiology

Obrazowanie TK i MR przed przezcewnikową implantacją zastawki aortalnej - wytyczne European Society of Cardiovascular Radiology

Wskazania do zabiegów interwencyjnych w układzie mięśniowo-szkieletowym (bark) – wg. European Society of Musculoskeletal Radiology

Wskazania do zabiegów interwencyjnych w układzie mięśniowo-szkieletowym (nerwy kończyny górnej) – wg. European Society of Musculoskeletal Radiology

Wskazania kliniczne do USG układu mięśniowo-szkieletowego zaktualizowane w 2017 – wg. European Society of Musculoskeletal Radiology

Polipy pęcherzyka żółciowego zalecenia diagnostyki obrazowej

Profilaktyka i kontrola zakażeń w ultrasonografii - zalecenia European Society of Radiology

Mammografia: aktualizacja zaleceń EUSOBI dotyczących informacji dla kobiet

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi - stanowisko European Society of Breast Imaging

Obrazowanie jelita cienkiego i okrężnicy - konsensus ESGAR / ESPR

Komunikacja interpersonalna w radiologii – wytyczne European Society of Radiology

Wytyczne Praktyki Klinicznej Radiologii Zabiegowej

Scrotal imaging guidelines

CIRSE Standards of Practice on Percutaneous Transhepatic Cholangiography, Biliary Drainage and Stenting

CIRSE Standards of Practice on Below-the-Knee Revascularisation

CIRSE Standards of Practice on Conducting Meetings on Morbidity and Mortality

CIRSE Standards of Practice on Peri-operative Anticoagulation Management During Interventional Radiology Procedures

ESUR Quick Guide to Female Pelvis Imaging V1

Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2.1

Training Guidelines for Intra-arterial Catheter-directed Treatment of Acute Ischemic Stroke

Fetal Central Nervous System Examination Clinical Practice Guidelines (WAPM, 2021) World Association of Perinatal Medicine

Clinical Practice Guidelines for Brain PET Imaging

Breast cancer screening in women with extremely dense breasts recommendations of the European Society of Breast Imaging (EUSOBI)

Rekomendacja dla badań obrazowych piersi u kobiet ciężarnych i karmiących

CAD-RADS™ 2.0 – 2022 Coronary Artery Disease – Reporting and Data System An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR) and the North America Society of Cardiovascular Imaging (NASCI)

ACC/AHA/ASE/ASNC/ASPC/HFSA/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2023 Multimodality Appropriate Use Criteria for the Detection and Risk Assessment of Chronic Coronary Disease

Point of care high-level disinfection for ultrasound probes - white paper

Jak zorganizować całodobowy serwis tomografii komputerowej serca na oddziale ratunkowym

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące podawania jodowych i gadolinowych środków kontrastujących u chorych z zaburzeniami czynności nerek

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące obrazowania rezonansu magnetycznego chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące bezpieczeństwa badań dzieci i płodów w polu magnetycznym o natężeniu pola 3 T

Obrazowanie rezonansu magnetycznego u osób ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca

 

Aby ujednolicić wskazania i w zależności od tego dobór adekwatnych procedur diagnostyki obrazowej, w roku 2015, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCOR) zleciło opublikowanie polskiego tłumaczenia wydawnictwa „iRefer: Making the Best Use of Clinical Radiology – 7th edition” opracowanego przez The Royal College of Radiologists z Wielkiej Brytanii. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współpracy z konsultantami krajowymi ds. radiologii i diagnostyki obrazowej a także medycyny nuklearnej oraz Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznyn i Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej a sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia. 100 tysięcy bezpłatnych egzemplarzy dotarło do polskich lekarzy a 10 tysięcy, również bezpłatnych, do studentów kierunków lekarskiego i elektroradiologii. W roku 2019 ukazała się kolejna edycja Wytycznych – jest to najnowsza wersja (ósma) oryginalnego wydania.  Tym razem Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o ogólnej i bezpłatnej  dostępności tego dokumentu.

 

Warto przypomnieć, że w roku 2000, z inicjatywy profesora Andrzeja Marcińskiego, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne wydało (zespół pod kierunkiem prof. Bogdana Pawlaka) opracowanie „Procedury diagnostyczne w radiologii-diagnostyce obrazowej”. Profesor Andrzej Marciński, ówczesny Prezes Towarzystwa napisał we wstępie:

„Opracowanie, które mają Państwo przed sobą, zostało przygotowane z jednego, jedynego powodu: ma pomóc lekarzom, klinicystom i radiologom, w podjęciu właściwej decyzji; w dokonaniu właściwego wyboru rodzaju i kolejności tych badań obrazowych, które winny być wykonywane w najczęściej spotykanych stanach chorobowych”.

Wytyczne w formie broszury trafiły do środowiska medycznego w roku 2001.

Z kolei, w roku 2011, z inicjatywy profesora Bogdana Pruszyńskiego i pod jego redakcją zostało wydane w formie książkowej (wydawnictwo PZWL) opracowanie „Wskazania do badań obrazowych”. We wstępie napisano:

Przewodnim tematem podręcznika są rekomendacje dotyczące stosowania badań obrazowych w zależności od dolegliwości pacjenta lub rozpoznania wstępnego. Podręcznik adresowany jest do lekarzy niebędących radiologami, szczególnie do praktykujących w dziedzinie medycyny rodzinnej.”

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera