Kierowanie na badania obrazowe we właściwy sposób  to jeden z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia.

Zapraszamy więc do zapoznania się i korzystania z "WYTYCZNYCH DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH NA BADANIA OBRAZOWE" - dokument dostępny po kliknięciu tutaj

 

 

Aby ujednolicić wskazania i w zależności od tego dobór adekwatnych procedur diagnostyki obrazowej, w roku 2015, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCOR) zleciło opublikowanie polskiego tłumaczenia wydawnictwa „iRefer: Making the Best Use of Clinical Radiology – 7th edition” opracowanego przez The Royal College of Radiologists z Wielkiej Brytanii. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współpracy z konsultantami krajowymi ds. radiologii i diagnostyki obrazowej a także medycyny nuklearnej oraz Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznyn i Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej a sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia. 100 tysięcy bezpłatnych egzemplarzy dotarło do polskich lekarzy a 10 tysięcy, również bezpłatnych, do studentów kierunków lekarskiego i elektroradiologii. W roku 2019 ukazała się kolejna edycja Wytycznych – jest to najnowsza wersja (ósma) oryginalnego wydania.  Tym razem Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o ogólnej i bezpłatnej  dostępności tego dokumentu.

 

Warto przypomnieć, że w roku 2000, z inicjatywy profesora Andrzeja Marcińskiego, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne wydało (zespół pod kierunkiem prof. Bogdana Pawlaka) opracowanie „Procedury diagnostyczne w radiologii-diagnostyce obrazowej”. Profesor Andrzej Marciński, ówczesny Prezes Towarzystwa napisał we wstępie:

„Opracowanie, które mają Państwo przed sobą, zostało przygotowane z jednego, jedynego powodu: ma pomóc lekarzom, klinicystom i radiologom, w podjęciu właściwej decyzji; w dokonaniu właściwego wyboru rodzaju i kolejności tych badań obrazowych, które winny być wykonywane w najczęściej spotykanych stanach chorobowych”.

Wytyczne w formie broszury trafiły do środowiska medycznego w roku 2001.

Z kolei, w roku 2011, z inicjatywy profesora Bogdana Pruszyńskiego i pod jego redakcją zostało wydane w formie książkowej (wydawnictwo PZWL) opracowanie „Wskazania do badań obrazowych”. We wstępie napisano:

Przewodnim tematem podręcznika są rekomendacje dotyczące stosowania badań obrazowych w zależności od dolegliwości pacjenta lub rozpoznania wstępnego. Podręcznik adresowany jest do lekarzy niebędących radiologami, szczególnie do praktykujących w dziedzinie medycyny rodzinnej.”

 

Rekomendacje / Zalecenia / Zarządzenia / Wytyczne / Standardy / Opinie

Rekomendacje Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotyczące badań rezonansu magnetycznego układu ruchu w chorobach reumatologicznych

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego do stosowanego rutynowo protokołu badania MR u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Wytyczne w sprawie Neuroradiologii zabiegowej

Diagnostyka rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych - wytyczne oraz schemat

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Standardy Cardiovascular and International Radiological Society od Europe (CIRSE) dla wybranych procedur z zakresu radiologii zabiegowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Nowelizacja ustawy - Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących stosowania promieniowania jonizującego w medycynie

Protokół badania USG w diagnostyce COVID-19

Informacje nt. Covid-19 - Radiological Society of North America

Radiologia - Środki Ochrony Indywidualnej (COVID-19)

COVID-19 – zasady postępowania – zalecenia PLTR i KK

Wytyczne WHO w zakresie korzystania z obrazowania klatki piersiowej w diagnostyce i leczeniu COVID-19

Maski ochronne na twarz - przewodnik po minimalnych wymaganiach, metodach testowania i użytkowania (według European Committee for Standarization)

Czy w przypadku podejrzenia spondyloartropatii osiowej MR stawów krzyżowo-biodrowych należy wykonać z podaniem środka kontrastowego?Dopisz swój adres e-mail do newslettera
WYŚLIJ