Kierowanie na badania obrazowe we właściwy sposób  to jeden z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia. Przede wszystkim, konieczne jest ujednolicenie wskazań i w zależności od tego dobór adekwatnych procedur diagnostyki obrazowej.   W tym celu, w roku 2015, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCOR) zleciło opublikowanie polskiego tłumaczenia wydawnictwa „iRefer: Making the Best Use of Clinical Radiology – 7th edition” opracowanego przez The Royal College of Radiologists z Wielkiej Brytanii. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia. 100 tysięcy bezpłatnych egzemplarzy dotarło do polskich lekarzy a 10 tysięcy , również bezpłatnych, do studentów kierunków lekarskiego i elektroradiologii.

Aktualnie, przygotowano kolejne wydanie Wytycznych. Tym razem planowane jest jego nieodpłatne udostępnienie w formie elektronicznej dostępnej on-line dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie Polski.  Wydawcą jest Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przy współpracy z konsultantami krajowymi ds. radiologii i diagnostystyki obrazowej a także medycyny nuklearnej oraz Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznyn i Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej).

Gdy wersja elektroniczne będzie dostępna, umieścimy odpowiednią informację.

 

 

Warto przypomnieć, że pod koniec lat 90. XX wieku, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne wydało (zespół pod kierunkiem prof. Bogdana Pawlaka) opracowanie „Procedury diagnostyczne w radiologii-diagnostyce obrazowej”. Profesor Andrzej Marciński, ówczesny Prezes Towarzystwa napisał we wstępie:

„Opracowanie, które mają Państwo przed sobą, zostało przygotowane z jednego, jedynego powodu: ma pomóc lekarzom, klinicystom i radiologom, w podjęciu właściwej decyzji; w dokonaniu właściwego wyboru rodzaju i kolejności tych badań obrazowych, które winny być wykonywane w najczęściej spotykanych stanach chorobowych”.