infoRADIOLOGIA.pl  to niekomercyjny serwis przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla wszystkich, którzy interesują się radiologią. Serwis prowadzony jest przez Fundację PolradiologiaViva.
Staramy się pokazać radiologię od strony praktycznej tak aby spotkanie z tą ważną specjalnością medyczną było pozbawione niepewności czy stresu.
Jesteśmy przy tym otwarci na wszelkie uwagi i sugestie tak aby nasz serwis był jak najbardziej użyteczny.
Korzystanie ze wszystkich materiałów zamieszczonych w serwisie jest bezpłatne pod warunkiem podania źródła.

 

Redakcja 

Redaktor Naczelny - prof. dr hab. Andrzej Urbanik  CV
Sekretarz - mgr inż. Małgorzata Tomera-Malczyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 Szanowny Użytkowniku

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z poniższą informacją.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach serwisu www.inforadiologia.pl  jest Fundacja PolradiologiaViva (e-mail: inforadiologia1@gmail.com)

 1. Dane osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W ramach www.inforadiologia.pl gromadzimy je wyłącznie w postaci adresów e-mail.  

III. W jakim celu gromadzimy adresy e-mail?

Zgromadzone adresy e-mailowe służą wyłącznie dla lepszych efektów korzystania z działalności serwisu www.inforadiologia.pl) przez jego odwiedzających. Nie są przekazywane innym osobom a także podmiotom. Informujemy przy tym, że serwis www.inforadiologia.pl prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną.

1.Jakie przysługują prawa właścicielom, w związku z gromadzeniem ich adresów e-mail?
W związku z gromadzeniem adresów e-mail, ich właścicielom przysługuje prawo do:

 • sprostowania adresu e-mailowego,
 • cofnięcia zgody na przechowywanie adresu e-mailowego.
 1. Przez jaki okres będą przechowywane adresu e-mail?
  Adresy e-mail będą przechowywane aż do momentu ich usunięcia co może nastąpić w dowolnym momencie wskazanym przez ich właścicieli.
 2. Pliki cookies a dane osobowe
  Serwis korzysta z plików cookies, potocznie zwanych "ciasteczkami”, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies pełnią bardzo ważna funkcję, ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Pliki cookies potrzebne są do zalogowania użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Bez nich użytkowanie mogłoby być znacznie utrudnione.

 

 

Sprawozdanie z działalności

 

21 stycznia 2016 został wystawiony akt założycielski fundacji PolradiologiaViva (pierwotna nazwa Fundacja Polradiologia) a rejestrację w KRS fundacja uzyskała 7 lipca 2016.  Data założenia została wybrana nieprzypadkowo bowiem 21 stycznia 1896 roku w krakowskim dzienniku Czas ukazała się informacja o pierwszych polskich zdjęciach rentgenowskich, które w Krakowie wykonał profesor UJ Karol Olszewski.

Fundacja postawiła sobie następujące cele:

1) aktywna ochrona dziedzictwa radiologii polskiej, w szczególności - utworzenie i finansowanie muzeum radiologii polskiej,

2) rozwijanie świadomości walorów diagnostyki obrazowej i jej promocja,

3) tworzenie warunków dla rozwijania szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej,

4) sponsorowanie programów naukowo-badawczych, wydawnictw, konferencji, sympozjów, konkursów z dziedziny diagnostyki obrazowej,

5) wspieranie i sponsorowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych dla środowiska radiologicznego.

 

Członkowie Fundacji działają jako woluntariusze mimo, że w statucie nie ma takiego zastrzeżenia. Fundacja również nie zatrudnia „zewnętrznych osób”. 

  

 1. Rok 2016 był gorącym rokiem ponieważ organizowany był wtedy 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Głównymi osobami organizującymi to przedsięwzięcie byli członkowie Fundacji (dwie osoby spośród nich były także pracownikami Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ). 
 1. Uruchomiliśmy i prowadzimy serwis www.inforadiologia.pl. Serwis jest rozwijany i doskonalony zgodnie w sugestiami jakie otrzymujemy. Integralnym elementem serwisu jest newsletter. Do jego uczestników są regularnie przesyłane aktualne informacje ze świata radiologii.

          

 1. W serwisie inforadiologia.pl w dziale „Do wykorzystania” umieściliśmy gotowe do wydruku banery informacyjno-reklamowe (Międzynarodowy Dzień Radiologii, Początki Radiologii, Mammografia profilaktyczna, Październik – miesiąc Walki z Rakiem) oraz klipy filmowe (Wiosna z mammografią, Wakacje z mammografią). Wszystko to do bezpłatnego wykorzystania. 
 1. Do bezpłatnego wykorzystania, w serwisie inforadiologia.pl, w dziale „Techniki badań radiologicznych” znajdują się klipy filmowe pokazujące jak wyglądają wybrane badania radiologiczne. Filmy zostały zrealizowane z myślą o pacjentach ale są używane również w dydaktyce, także studentów zagranicznych – stąd ich angielskie wersje. Jako ciekawostkę możemy podać fakt, że otrzymaliśmy zapytanie czy posiadamy wersję w języku hiszpańskim. Dlatego w naszym serwisie umieściliśmy teksty angielskie w formie drukowanej aby łatwo można je było przetłumaczyć na dowolny język.

 

 

 1. W okresie 2016-2019 fundacja prowadziła także serwis polradiologia.org; obecnie serwis ten jest hubem gdzie znajdują się linki do polskich stowarzyszeń oraz czasopism związanych z diagnostyka obrazową.

 

 1. Co roku wspieramy organizatorów takich przedsięwzięć jak studenckie sympozja naukowe Młoda Elektroradiologia (ME) oraz Studenckie Forum Radiologiczne (SOFOR). Pomagamy w przygotowaniu programów naukowych, pozyskaniu wykładowców, organizowaniu ekspozycji towarzyszących czy wygłaszamy wykłady eksperckie. W roku 2020 (marzec) umożliwiliśmy realizacje pierwszej w Polsce radiologicznej konferencji online (Młoda Elektroradiologia’2020) udostępniając nieodpłatnie adres www oraz hosting (w roku 2021 powtórzyliśmy to samo).

 

 1. Co roku jesteśmy fundatorami nagrody głównej dla laureatów studenckich konferencji naukowych „Młoda Elektroradiologia” oraz „Studenckie Forum Radiologiczne”. Nagrodą jest grant umożliwiający udział w European Congress of Radiology w Wiedniu.

 

 1. Opracowaliśmy i rozesłaliśmy rodzaj instrukcji jak organizować e-konferencje przy minimalnych kosztach albo wręcz bezkosztowo, tak aby mogli to robić wszyscy. Informacja ta znajduje się także w serwisie inforadiologia.pl w dziale „Edukacja”.

 

 1. Co roku wspieramy organizacyjnie konferencję Radiologia Wspólna Sprawa (RWS), która przeznaczona jest przede wszystkim dla techników elektroradiologii ale ma integrować polskie środowisko związane z diagnostyką obrazową. W latach 2020 i 2021 umożliwiliśmy realizacje konferencji online udostępniając nieodpłatnie adres www oraz hosting.

 

 1. Opracowaliśmy koncepcje Muzeum Radiologii Polskiej jako multimedialnej placówki historyczno-edukacyjnej o roboczej nazwie „Radiolopolis”. Cały czas zbieramy materiały a także dokonaliśmy odnowienia kilku cennych eksponatów.

  

Staramy się o pozyskanie odpowiednich warunków do prezentacji ekspozycji. Jak dotąd nie udało się znaleźć odpowiedniego obiektu, który można zaadaptować na potrzeby placówki. Problemem jest odpowiednia powierzchnia ekspozycyjna. Analizowaliśmy kilka możliwości ale żadna nie była możliwa do realizacji. Kontynuujemy te starania.

            

 1. W krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego zorganizowaliśmy w roku 2018 historyczną mini-wystawę na której eksponowane są zabytkowe aparaty rtg. Wystawa została otwarta w związku z kursem ESOR „Infection and Inflamatory Disorders”, którego byliśmy współorganizatorami.

 

 1. W roku 2019, w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowaliśmy wystawę „Początki Polskiej Radiologii” składającą się z kilkunastu ścianek informacyjnych. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, do czego przyczyniła się jej lokalizacja.

 

 1. W dniu 29 września 2019 w Krakowie, w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny został poświęcony obraz Archanioła Michała, patrona radiologów. Obraz został umieszczony na stałe na jednym z ołtarzy. Został ufundowany przez naszą Fundację. Miejsce dla obrazu wybrano nieprzypadkowo, ponieważ kościół ten znajduje się w kompleksie Szpitala Uniwersyteckiego (ul. Kopernika 19). W sąsiednim budynku, od lat 20. XX w. zlokalizowany był przez 100 lat Zakład Diagnostyki Obrazowej, a od 1951r. Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ.

                 

 1. W okresie 8.XI.2021-21.I.2022 zorganizowaliśmy (razem z NOT Kraków, oraz Katedrami Radiologii i Historii Medycyny Collegium Medicum UJ) wystawę historyczną „125 lat Radiologii Polskiej / 125 lat Radiologii w Krakowie” w Domu Technika (siedziba oddziału krakowskiego Naczelnej Organizacji Technicznej). Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród władz miasta i województwa, osób ze środowiska radiologicznego ale również wśród osób nie związanych z radiologią. Odnotowaliśmy zainteresowanie wśród młodzieży – były wizyty grup ze szkół średnich.             

 

 1. Kolejna wystawa „Świat w promieniach elektromagnetycznych” eksponowana jest od 8 listopada 2021 r. także w krakowskim Domu Technika NOT. Pokazujemy na niej 120 aparatów fotograficznych, zabytkowy aparat rtg a także zdjęcia kwiatów i muszli wykonane zarówno w technice fotograficznej jak również w promieniach X. Chcemy pokazać, że radiologia pozwala na pokazanie piękna „rzeczy zwykłych”.

 

 1. Co roku w czasie Międzynarodowego Dnia Radiologii (IDoR) rozsyłamy do mediów materiały informacyjne i możemy stwierdzić, że są one w niektórych z nich prezentowane co przyczynia się do popularyzacji Radiologii. Jako fundacja jesteśmy zaangażowani co roku w organizowania ekspozycji IDoR w Krakowie i Rzeszowie razem ze studenckimi radiologicznymi kołami naukowymi.

 

 1. Ufundowaliśmy a 21 stycznia 2021 r. odsłoniliśmy pamiątkową tablicę w Broniszowie, w miejscowości gdzie urodził się prof. Karol Olszewski, autor pierwszych polskich zdjęć rentgenowskich. Byliśmy współfundatorami podobnej tablicy odsłoniętej w Krakowie w 2016 roku na gmachu gdzie prof. Olszewski wykonał pierwsze polskie zdjęcia radiologiczne.
                 

 

 

 1. Na podstawie doświadczeń z Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ oraz kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Rzeszowskim opracowaliśmy informacje w jaki sposób zorganizować działalność dydaktyczną z zakresu radiologii dostosowaną do aktualnych wymogów. Przygotowaliśmy artykuł oraz klip filmowy na ten temat – znajdują się w dziale „Edukacja” serwisu pl.  Materiały te rozesłaliśmy do wszystkich Uczelni w Polsce kształcących studentów na kierunkach medycznych. 

      

 1. Wydaliśmy dwie książki dotyczące historii polskiej radiologii: „Radiologia w kręgu Uniwersytetu Jagiellońskiego” oraz „Radiologia Polska w XIX i XX wieku”. Ta drugą pozycję w całości fundacja sfinansowała. Obie pozycje dostępne są w internecie do bezpłatnego „ściągnięcia”. Wersje papierowe zostały wyczerpane.

 

 1. W dniach 7-8 październiku 2022r. byliśmy głównymi organizatorami (razem z Katedrami Radiologii i Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) międzynarodowej konferencji International Society for History of Radiology.

 

              

 1. Fundacja była pomysłodawca i realizatorem posadzenia na krakowskich plantach, drzewa upamiętniającego 125 rocznicę Polskiej Radiologii. 2. Od początku istnienia, Fundacja prowadzi działania propagujące wprowadzenie stałego, praktycznego szkolenia USG do programów nauczania radiologii na kierunku lekarskim. Do wszystkich uczelni medycznych wysyłaliśmy kilkukrotnie informacje jak zorganizować studencką pracownię USG (z dołączoną propozycją programu takiego szkolenia). Podawaliśmy przykład jak zostało to zorganizowane w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Jednocześnie postanowiliśmy zapoczątkować takie szkolenie na większą skalę. W dniach 29-30 października 2022r., na bazie Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i przy wsparciu firmy Mindray, zorganizowaliśmy taki ogólnopolski, otwarty i w dodatku bezpłatny kurs podstaw ultrasonografii dla studentów – „ABC-USG”. Kurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem (uczestnicy pochodzili z wielu ośrodków w kraju) i uzyskał bardzo wysokie oceny wśród uczestników. Mamy nadzieję, że ten pierwszy krok wyzwoli podobne inicjatywy
  w innych ośrodkach. I oczywiście, że spełni się nasze marzenia aby praktyczne szkolenie USG weszło na stałe do programów nauczania radiologii we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce.

 3. Umiejętność badania FAST (Focused Assesment with Sonography in Trauma) jest konieczna dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Dlatego propagujemy organizowanie kursów z tego zakresu dla studentów kierunku elektroradiologia. W 2022 razem ze Studenckim Kołem Naukowych „Młoda Elektroradiologia” zorganizowaliśmy taki kurs na Uniwersytecie Rzeszowskim. Z kolei wspierając organizacje konferencji
  „Młoda Elektroradiologia 2023” taki kurs udało się zorganizować przy okazji tego wydarzenia

 4. W dziale „Wytyczne kierowania na badania” zainstalowaliśmy link do niezwykle cennego dokumentu o nazwie „Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe”. Jest on dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

 5. Regularnie wyszukujemy różnego rodzaju Rekomendacje / Zalecenia / Zarządzenia / Wytyczne / Standardy / Opinie i udostępniamy je w serwisie inforadiologia.pl w dziale „Wytyczne kierowania na badania”. Aktualnie zamieściliśmy 53 takie dokumenty.

 6. W dziale „Historia” zamieściliśmy linki do czterech filmów promujących Polską Radiologię. Trzy filmy zostały wyprodukowane przez naszą fundację. Dwa są w wersji angielskiej do dystrybucji w mediach zagranicznych.

 7. W dziale „Warto przeczytać / Różne” zamieściliśmy przykładowe dokumenty przydatne w prowadzeniu Stowarzyszenia a także organizacji konkursów naukowych dla studentów jak również konkursów dla radiologicznych, studenckich kół naukowych a nawet przy organizacji kongresu.

 8.  Angażujemy się w promocje European Diploma in Radiology (EDiR) wśród polskich rezydentów radiologii. W dziale „Edukacja” zamieściliśmy obszerną informację ze statystyką udziału Polaków wciągu pierwszych 10 lat funkcjonowania tego egzaminu.
  W czasie European Congress of Radiology – ECR 2023 przeprowadziliśmy wywiad z EDiR Scientific Director. Wszystkie te informacje rozesłaliśmy w mailingu.

 

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera