Protokół został opracowany na podstawie doświadczeń lekarzy włoskich.

Artykuł