Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne przedstawia instrukcję dotyczącą stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2, opracowaną na podstawie wytycznych ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) przez dr n. med. Grażynę Cholewińską-Szymańską – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego i dr n. med. Jacka Kowalskiego z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

 

Środki Ochrony Indywidualnej - instrukcjaNewsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera