Adres e-mailowy:  inforadiologia1@gmail.com

 

Serwis prowadzony jest przez Fundacje Polradiologia

 

Uwaga: serwis nie gromadzi danych osobowych