http://www.polradiol.com/

 

W Polsce wydawane jest kilka pism naukowych związanych z diagnostyka obrazową. Głównym pismem z dziedziny radiologii jest Polish Journal of Radiology. Jest on wydawany w formie Open Acces wyłącznie w wersji internetowej.

http://inzynier-medyczny.pl/

  Warto także zwrócić uwagę, na pismo „Inżynier i Fizyk Medyczny”. Jest to swego rodzaju forum dla wszystkich przedstawicieli szeroko rozumianej społeczności związanej z diagnostyką obrazową. Zamieszczane artykuły przekazują tajniki wiedzy i praktyki zawodowej.