Przyszłośc diagnostyki obrazowej i radioterapii

Dokument koncepcyjny ESR dotyczący radiologii opartej na wartości

RTG elastografia – czy to możliwe ?

Perowskit - czy przełom w radiologii ?

Przenośny aparat rtg w diagnostyce Covid-19

Przewoźny system MR

4 technologie zwiększające sukces w radiologii

Nowe technologie w radiologii

Najmniejsze urządzenie do diagnostyki obrazowej na świecie

VASCULARNEWS: Wartość IVUS w procedurach wewnątrznaczyniowych

Mammoskop do diagnostyki piersi gruczołowych

Pierwsze badania kliniczne wchłanialnych filtrów żyły głównej

Nowa klasa systemów MR

Sequre - mikrocewnik do embolizacji z systemem do kontroli refluksu

Lightning12 - system do usuwania skrzeplin z naczyń żylnych

Sztuczna inteligencja w diagnostyce udaru niedokrwiennego mózgu

Digital Variance Angiography

Kieszonkowe USG

Czy środek kontrastujący na bazie manganu zastąpi środek na bazie gadolinu w badaniach MR?

Postęp w konstrukcji lamp rentgenowskich

Nowa koncepcja aparatu MR

Fiber Optic RealShape (FORS)

Wykrywanie mikrozwapnień w bioptatach z piersi

Podpórka do rąk przydatna w czasie badań obrazowych

BBX - mobilny PET

Ciekawe rozwiązanie przetestowano w jednym ze szpitali w Toronto – jest to Portable chest radiography through glass (TG-CXR), szczególnie okazało się przydatne w czasie pandemii Covid-19

LOCalizer™ to bezprzewodowy system lokalizacji zmian ogniskowych w piersi wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej (RFID). Pozwala oznaczyć niewyczuwalne palpacyjnie zmiany w piersi i w ten sposób ułatwić ich identyfikacje w czasie zabiegu operacyjnego. Czyli nowoczesny rodzaj tradycyjnych kotwiczek

 

Specjaliści Facebooka zaprojektowali narzędzie informatyczne o nazwie Prophet o otwartym kodzie źródłowym (do bezpłatnego wykorzystania), które ma przewidywać trendy w liczbie pacjentów TK i MR trafiających do konkretnej pracowni między innymi w oparciu o analizę zmian pogody czy występowania świąt. Aplikacja została przetestowana przez radiologów z Memorial Sloan Kettering Cancer Center, którzy opublikowali obiecujące wyniki w Journal of Digital Imaging

 

Kolejny milowy krok w technice TK to Photon Counting CT. Firma Siemens przedstawiła aparat NAEOTOM Alpha w którym zastosowano nowy typ detektora (QuantaMax) pozwalającego na bezpośrednią konwersję sygnału

 

Gadopiclenol to środek kontrastujący nowej generacji do diagnostyki MR. Jest to paramagnetyczny, makrocykliczny, niejonowy kompleks gadolinu. Został opracowany wspólnie przez firmy Bracco i Guerbet i uzyskał certyfikat FDA we wrześniu 2022 r.  Występuje pod różnymi nazwami handlowymi: Elucirem (Guerbet) i Vueway (Bracco).

 

Coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej na świecie wdraża mobilne oddziały udarowe wyposażone w tomografy komputerowe zamontowane w ambulansach. Ciekawy artykuł na ten temat >>>
Szpital Uniwersytecki Medycznego Uniwersytetu Południowej Karoliny (USA) poszedł o krok dalej i utworzył mobilny oddział udarowy wyposażony w przewoźny system MR firmy Hyperfine.

 

Obrazy medyczne są nadal głównie wymieniane między instytucjami za pośrednictwem płyt CD lub innych nośników fizycznych. Stwarza to określone problemy zarówno dla pacjentów (zmuszanie pacjentów lub ich rodzin do osobistego dostarczania nośników) jak i dla instytucji ochrony zdrowia (trudności w odczytywaniu, brak możliwości porównania aktualnych i poprzednich badań, konieczność powtarzania badań w wyniku braku obrazów). W USA rozpoczęto akcję aby stworzyć system pozwalający wymieniać obrazy pomiędzy instytucjami medycznymi.  Z pewnością takie rozwiązanie byłoby korzystne ze względów logistycznych ale i finansowych. Promotorzy wyznaczyli rok 2024 jako graniczny dla wdrożenia systemu. Być może będzie to wzór dla Polski.  Streszczenie artykułu>>>

 

Roboty coraz bardziej wkraczają do Radiologii Interwencyjnej. Właśnie system robotyczny XACT ACE® otrzymał zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) – ma wspierać wprowadzanie i sterowanie sondy ablacyjnej podczas zabiegów klinicznych ablacji.

 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) pozytywnie zweryfikowała również urządzenie ATUSA™ firmy iSono Health. Jest to pierwszy na świecie zautomatyzowany i nadający się do noszenia ultrasonograf 3D piersi. W ciągu zaledwie dwóch minut przenośny system ATUSA automatycznie skanuje całą objętość piersi, niezależnie od wiedzy operatora. System ATUSA pozwala także na  integrację z zaawansowanymi modelami uczenia maszynowego.
Więcej o urządzeniu>>>     a także o firmie Isonohealth>>>

 

Kanadyjski producent sprzętu do pozytonowej tomografii emisyjnej otrzymał zgodę FDA na sprzedaż niewielkiego skanera, który obrazuje narządy zawierające radioznaczniki z bliskiej odległości. Firma informuje, że: „urządzenie potrafi zwizualizować dowolny radioznacznik emitujący pozytony a system jest szczególnie obiecujący do obrazowania nowych radioznaczników ukierunkowanych na biomarkery w określonym narządzie”

 

Niezwykła propozycja to naklejki ultrasonograficzne, które można nosić w taki sam sposób jak plastry, a jednocześnie wytwarzać obrazy o jakości diagnostycznej w czasie rzeczywistym. Bioadhezyjne urządzenie ultradźwiękowe (BAUS) składa się z warstw adhezyjnych i sztywnych przetworników, które wykorzystują kombinację miękkiej, wytrzymałej, przeciwodwadniającej i bioadhezyjnej hybrydy hydrożelowo-elastomerowej, która przywiera do skóry. Można go nosić do 48 godzin, aby uzyskać ciągłe obrazy przez cały czas jego stosowania.
Aby przetestować skuteczność plastrów, eksperci zlecili grupie ochotników noszenie ich przez 48 godzin podczas wykonywania szeregu czynności. Według autorów, plastry dawały żywe, wysokiej rozdzielczości obrazy głównych naczyń krwionośnych, serca, płuc i narządów jamy brzusznej.
Ostatecznym celem jest umożliwienie bezprzewodowej obsługi naklejek USG w taki sposób, aby pacjenci mogli zabrać je do domu z gabinetu lekarskiego lub zlecić wypisanie recepty do użytku domowego w celu przechwytywania obrazów różnych obszarów anatomicznych przez ciągły okres czasu.  Autorzy urządzenia twierdzą: „Wyobrażamy sobie kilka plastrów przyklejonych do różnych miejsc na ciele, które będą komunikować się z twoim telefonem komórkowym, gdzie algorytmy AI będą analizować obrazy na żądanie. Wierzymy, że otworzyliśmy nową erę obrazowania do noszenia: dzięki kilku łatkom na ciele możesz zobaczyć swoje narządy wewnętrzne”.
Film pokazujący technologię BAUS>>>Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera