Jak lekarze innych specjalności oceniają radiologię i lekarzy radiologów ?

Archanioł Michał - Patron Radiologów

Jak zdiagnozować chorobę na podstawie obrazu Rembrandta ?

Radiologiczny witraż w Bazylice oo. Francizkanów w Krakowie

Radiologia Polska – pamiątkowe tablice

Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących stosowania promieniowania jonizującego w medycynie - podstawowy dokument regulujący stosowanie promieniowania jonizującego w medycynie

Radiologia po pracy

Dni Raka Piersi

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) bez limitu

Międzynarodowy Dzień Radiologii (International Day of Radiology - IDoR)

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) na lata 2020-2030

Ochrona pacjentów w radiologii - nowe spojrzenie 

Egzamin specjalizacyjny z radiologii online w USA

Europejskie Towarzystwo Radiologii wyraża ubolewanie z powodu obniżenia ambicji Unii Europejskiej w zakresie programów zdrowotnych i badawczych

Przystosowanie się do odniesienia sukcesu w radiologii w przyszłości po pandemii

Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week –BAW)

The radiologist's handbook for future excellence 2021

Ciekawy artykuł: Wpływ spożywania pokarmów przed badaniem TK z podaniem środka kontrastującego na częstość występowania ostrych reakcji niepożądanych

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej a badania TK pacjentów z Covid-19

Sztuczne, magnetyczne rzęsy - zagrożenie w badaniu MR

Ciekawy artykuł - o tym jak doświadczenie nie chroni przed przeoczeniem klinicznie istotnych zmian w radiologii

Maseczki w czasie badania MR

Kompleksowa diagnostyka TK - udar niedokrwienny

Propozycja subspecjalizacji: Radiolog skryningowy

Radiology in era of value-based healthcare

Stanowisko American College of Radiology w sprawie badań skryningowych w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Audity* kliniczne - materiał roboczy – mgr Jerzy KuźnickiNewsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera