Najczęściej zadawane pytania

Kto może kierować na badania radiologiczne?

Jakie są minimalne wymagania techniczne dla tomografu komputerowego (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) ?

Kto wykonuje badania USG ?

Jak sprawdza się jakość aparatury radiologicznej ?

Teleradiologia - na czym polega ?

Kto nas bada w pracowniach radiologicznych ?

Czy aparatura diagnostyczna przy pomoc, której jesteśmy badani jest wystarczająco nowoczesna ?

Zdjęcie rtg czy prześwietlenie - jaka to różnica ?

Czy termografia powinna być używana zamiast mammografii do wykrywania, diagnozowania lub skryningu raka piersi - opinia FDA ?

Kto i do jakich pracowni może kierować na badania radiologiczne ?

Czy gadolinowe środki kontrastujące gromadzą się w mózgu ?

Na jakie badania diagnostyczne z użyciem promieniowania rentgenowskiego nie potrzeba posiadać skierowania ?

Mammograficzne badania przesiewowe (skryningowe) - jakie są podstawowoe zasady ?

Jak myć ręce po wizycie w pracowni radiologicznej ?

Co to jest DICOM?

Opisywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej

 

Radiologia - co nowego w sprzęcie i technologii

Przyszłośc diagnostyki obrazowej i radioterapii

Dokument koncepcyjny ESR dotyczący radiologii opartej na wartości

RTG elastografia – czy to możliwe ?

Perowskit - czy przełom w radiologii ?

Przenośny aparat rtg w diagnostyce Covid-19

Przewoźny system MR

4 technologie zwiększające sukces w radiologii

Nowe technologie w radiologii

Najmniejsze urządzenie do diagnostyki obrazowej na świecie

 

Ciekawe

Jak lekarze innych specjalności oceniają radiologię i lekarzy radiologów ?

Archanioł Michał - Patron Radiologów

Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących stosowania promieniowania jonizującego w medycynie - podstawowy dokument regulujący stosowanie promieniowania jonizującego w medycynie

Radiologia po pracy

Dni Raka Piersi

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) bez limitu

Jak zdiagnozować chorobę na podstawie obrazu Rembrandta ?

Radiologiczny witraż w Bazylice oo. Francizkanów w Krakowie

Międzynarodowy Dzień Radiologii (International Day of Radiology - IDoR)

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) na lata 2020-2030

Ochrona pacjentów w radiologii - nowe spojrzenie 

Egzamin specjalizacyjny z radiologii online w USA

Europejskie Towarzystwo Radiologii wyraża ubolewanie z powodu obniżenia ambicji Unii Europejskiej w zakresie programów zdrowotnych i badawczych

Przystosowanie się do odniesienia sukcesu w radiologii w przyszłości po pandemii

Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week –BAW)