Teleradiologia to usługa radiologiczna polegająca na:

- ocenie i opisie obrazów badania radiologicznego wykonywanego poza miejscem jego wykonania (akwizycji)  lub,

- ocenie prawidłowości badania radiologicznego dokonywanej poza miejsce wykonywania (akwizycji) badania radiologicznego   lub,

- ponownej ocenie obrazu radiologicznego, wyjaśnieniu, potwierdzeniu rozpoznania lub określeniu dalszego postępowania diagnostycznego dokonywanego poza miejscem badania (akwizycji) radiologicznego   lub

- wymianie opinii między lekarzem radiologiem opisującym (przy pomocy teleradiologii) badanie a innym lekarzem radiologiem nadzorującym badanie radiologiczne w miejscu jego wykonywania (akwizycji) lub z lekarzem prowadzącym pacjenta.

Podsumowując, teleradiologia  to sposób działania w sytuacji gdy badanie wykonywane jest w konkretnej pracowni radiologicznej a opisywane lub konsultowane  jest w całkiem innym miejscu.

Sposób realizacji usługi teleradiologicznej jest ściśle określony przez rozporządzenie ministra zdrowia.  Określono w nim warunki wykonywania usługi teleradiologicznej.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera