SZKOŁA RADIOLOGII

Szkoła Radiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego została utworzona w 2001 roku z inicjatywy profesorów: Andrzeja Marcińskiego (ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego PLTR), Bogdana Pruszyńskiego i Jerzego Waleckiego. Celem było umożliwienie lepszego dostępu do edukacji, przede wszystkim lekarzom specjalizujących się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Pierwsze edycje (jesień 2001 i wiosna 2002) odbyły się w Falentach koło Warszawy. Od sesji jesiennej 2002, kursy Szkoły przeniesiono do Kielc – najpierw do Centrum Kongresowego Exbud a od 2008 do Kieleckiego Centrum Kultury. Kolejne edycje Szkoły poświęcone były diagnostyce poszczególnych układów, zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego. W wykładach uczestniczyło zwykle kilkuset lekarzy - nie tylko lekarze w trakcie stażu specjalizacyjnego (dla specjalizujących się w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej udział był bezpłatny) ale także specjaliści z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz innych specjalności. Nieocenioną rolę w funkcjonowaniu Szkoły w Kielcach odegrał jej sekretarz, dr Jacek Heciak, który na miejscu koordynował działania logistyczne.

W latach 2018 i 2019  kursy Szkoły Radiologii PLTR były organizowane wspólnie  z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W tym okresie wprowadzono  "łączone" programy kursów tak aby w poszczególnych edycjach mogły brać udział  osoby specjalizujące się zarówno w "starym" jak i "nowym" (modułowym) systemie. Rozwiązano również problem różnic w nazewnictwie pomiędzy programami kursów Szkoły, a programem specjalizacji. Wdrożono przy tym system komputerowego zarządzania zarówno archiwum Szkoły jak również bieżącą działalnością. Wszystkie materiały (w tym także system komputerowy) opracowane w czasie kadencji 2016-2019 przekazano nowym władzom PLTR. Od roku 2020 kursy organizowane w ramach Szkoły Radiologii PLTR przeniesiono do Łodzi a w związku z sytuacją epidemiczną (pandemia Covid-19) organizowane były w systemie online. 

Działalność Szkoły była monitorowana za pośrednictwem ankiet, które wypełniali jej uczestnicy.
Przedstawiamy opinie z lat 2015 i 2018. Można stwierdzić, że w tym czasie nastąpił wyraźny wzrost jakości kursów.

 

We wrześniu 2022 r. Zarząd Główny PLTR zdecydował o zakończeniu działalności Szkoły. Spotkało się to z negatywnym odzewem środowiska radiologicznego. W związku z tym, w grudniu Zarząd podjął kolejną decyzje tym razem o przywróceniu Szkoły Radiologii ale w nowej formule. Według informacji ZG PLTR: „W nowej formule Szkoła będzie kursem organizowanym poza CMKP, nieobowiązkowym, skierowanym zarówno dla specjalistów jak i rezydentów, organizowanym raz w roku stacjonarnie w Łodzi (organizatorem lokalnym będzie prof. Agata Majos). Jeżeli zainteresowanie kursami będzie duże, nie wykluczamy zwiększenia częstości kursów do 2 w roku. Aby możliwe było sfinansowanie szkoleń wprowadzona zostanie odpłatność za kursy, na stosunkowo niewielkim poziomie, kilkukrotnie niższym, niż szkolenia komercyjne (poniżej 500 zł za kurs)”.

W ten sposób zakończył się etap organizowania przez Towarzystwo bezpłatnych kursów dla rezydentów o programach zgodnych z programem specjalizacji z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. 

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera