Szkoła Radiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego została utworzona w 2001 roku z inicjatywy profesorów: Andrzeja Marcińskiego (ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego PLTR), Bogdana Pruszyńskiego i Jerzego Waleckiego. Celem było umożliwienie lepszego dostępu do edukacji, przede wszystkim lekarzom specjalizujących się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Pierwsze edycje (jesień 2001 i wiosna 2002) odbyły się w Falentach koło Warszawy. Od sesji jesiennej 2002, kursy Szkoły przeniesiono do Kielc – najpierw do Centrum Kongresowego Exbud a od 2008 do Kieleckiego Centrum Kultury. Nieocenioną rolę w funkcjonowaniu Szkoły w Kielcach odegrał jej sekretarz, dr Jacek Heciak, który na miejscu koordynował działania logistyczne.

W latach 2018 i 2019  kursy Szkoły Radiologii PLTR były organizowane wspólnie  z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W tym okresie wprowadzono  "łączone" programy kursów tak aby w poszczególnych edycjach mogły brać udział  osoby specjalizujące się zarówno w "starym" jak i "nowym" (modułowym) systemie. Rozwiązano również problerm różnic w nazewnictwie pomiędzy programami kursów Szkoły, a programem specjalizacji. Wdrożono przy tym system komputerowego zarządzania zarówno archiwum Szkoły jak również bieżącą działalnością. Wszystkie materiały (w tym także system komputerowy) opracowane w czasie kadencji 2016-2019 przekazano nowym władzom PLTR. Od roku 2020 kursy organizowane w ramach Szkoły Radiologii PLTR przeniesiono do Łodzi. W związku z sytuacją epidemiczną (pandemia Covid-19) od roku 2020 są organizowane w systemie online.

Kolejne edycje Szkoły poświęcone są diagnostyce poszczególnych układów, zgodnie z programami szkolenia specjalizacyjnego. W wykładach uczestniczy zwykle kilkuset lekarzy.

W Szkole mogą wziąć udział również nie tylko lekarze w trakcie stażu specjalizacyjnego ale także specjaliści z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz innych specjalności.

 

https://pltr.pl/szkola-radiologii/

 

Działalność Szkoły była monitorowana za pośrednictwem ankiet, które wypełniali jej uczestnicy.
Przedstawiamy opinie z lat 2015 i 2018. Można stwierdzić, że w tym czasie nastąpił wyraźny wzrost jakości kursów.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera