Witraż ten został zaprojektowany przez Stanisława Wyspiańskiego w latach 1987-1904 i wykonany w roku 1903. Twórca nazwał go „Bóg Ojciec – Stań się”. Znajduje się w oknie zachodnim (okno nad chórem o rozmiarach 846 x 390 cm)bazyliki oo. Franciszkanów w Krakowie.

Na witrażu, autor ukazał wyobrażenie Boga, który z niebytu powołuje do istnienia wodę oraz oddziela  jasność od ciemności. Na tle ciemnych, lekko pofałdowanych odmętów morza, unosi się ogromna , wygięta w kształt litery „s” postać brodatego, siwowłosego Stwórcy. Jego lewa kończyna górna utrzymana w ciepłych, żółtych barwach, wzniesiona jest do góry, z otwartą ręką zatrzymaną w dynamicznym geście ponad głową. Prawa kończyna górna została pokazana w sposób odmienny. Rękaw płaszcza na wysokości ramienia pokryty jest żółtymi, czerwonymi i czarnymi języczkami jakby płonął. Spod palców wylatują żółte promienie wzniecające ogień i powodujące wzburzenie morskiej wody, a na lewo od nich  (patrząc od strony widza), częściowo jakby na zakończenie dymu idącego w dół od płomieni na rękawie, kształtują się kuliste i gwieździste formy. Niecodzienny jest sposób ukazania prawej ręki. W przeciwieństwie do ciepłej i podbrużdżonej liniami papilarnymi ręki lewej, jest ona biała z wyraźnie zaznaczonymi kośćmi i stawami, co szczególnie dobrze widać w partii kciuka, zaznaczonego jako oddzielna kość nawet tam, gdzie powinna już go okrywać skóra łącząca ten palec z pozostałą częścią ręki. Na grzbiecie pomarańczową barwą zaznaczono naczynia krwionośne. Nie widać natomiast skóry i rysujących się pod nią mięśni, co z kolei charakteryzuje rękę lewą.

Warto zwrócić uwagę, że przyjacielem Wyspiańskiego był Stanisław Estreicher, którego brat pod kierunkiem profesora Karola Olszewskiego – w okresie 8 – 20 stycznia 1896 r. – wykonywał pierwsze polskie badania radiolo0giczne.

Jeżeli odczytanie prawej ręki Boga jako artystycznie przetworzonego układu kostnego i naczyniowego jest prawidłowe, przyjąć można, że artysta wykorzystał w swym dziele odkrycie Roentgena , jakie miało miejsca tuż przez rozpoczęciem projektowania witraża.

 

    Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera