Konsultanci ds. radiologii i diagnostyki obrazowej

 

Stowarzyszenia w Polsce związane z radiologią i diagnostyką obrazową

Naukowe Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Stowarzyszenie Elektroradiologii

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej 

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej

 

Polskie czasopisma z zakresu diagnostyki obrazowej, fizyki medycznej i bioinżynierii

Acta of Bioengineering and Biomechanics (IF = 1,238  /  MEiN = 100)

Biocybernetics and Biomedical Engineering (IF = 6,4  /  MEiN = 200)

Inżynier i Fizyk Medyczny (MEiN = 20)

Journal of Ultrasonography (IF = 1,1  /  MEiN = 70)

Nuclear Medicine Review (IF = 0,9  /  MEiN = 70)

Polish Journal of Radiology (IF = 1,2  /  MEiN = 100)

 

 

Ogólnopolskie imprezy naukowe z zakresu diagnostyki obrazowej, fizyki medycznej i inżynierii medycznej

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii

Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
     41. Zjazd (2016)       42. Zjazd (2019)      Sprawozdanie

Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyków Medycznych

Sympozjum Radiologia Wspólna Sprawa

Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Radiologii

Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 

Studenckie Konferencje w Polsce z dziedziny radiologii

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młoda Elektroradiologia

Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne (SOFOR)

Internation Congress of Young Radiologists (ICYR)

Ogólnopolska Konferencja Młodych Radiologów (OKMR)

 

Linki

Przydatne linkiNewsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera