W styczniu 1896 roku rozpoczęła się historia Polskiej Radiologii.  Pierwsze zdjęcia rentgenowskie, na ziemiach polskich,  wykonał profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Olszewski. Stało się to pomiędzy 8 a 20 stycznia – o tych pionierskich badaniach poinformował krakowski dziennik Czas w dniu 21 stycznia 1896 roku.

Wykonanie pierwszych, polskich badań radiologicznych upamiętniają dwie pamiątkowe tablice.

W przeddzień 41 Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (Kraków, 2-4 czerwca 2016), w dniu 1 czerwca 2016 r. odsłonięto tablice na ścianie budynku (obecnie Collegium Wróblewskiego, przy. ul. Olszewskiego 2), w którym profesor Olszewski wykonał historyczne zdjęcia.

 

 

W dniu 21 stycznia, w Broniszowie, miejscowości gdzie urodził się Karol Olszewski, odsłonięto tablicę upamiętniającą 125 lecie powstania Polskiej Radiologii.

 

 

Obie tablice powstały z inicjatywy prof. Andrzeja Urbanika, kierownika Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezesa Fundacji Polradiologia Viva.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera