W 1931 r., w 35 rocznicę Polskiej Radiologii, Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) zadecydował o ustanowieniu Członkostwa Honorowego. Stosowny dyplom jest wręczamy w czasie kolejnych kongresów Towarzystwa. Pierwszym Członkiem Honorowym PLTR została Maria Skłodowska-Curie (1931r.). Zgodnie z przyjętym zwyczajem, Członkowie Honorowi nie płacą składek a także mają zagwarantowany bezpłatny udział w każdym kongresie PLTR.

 

W 1986r. , w 90. Rocznicę Polskiej Radiologii, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR) ustanowiło medal im. Witolda Zawadowskiego -  za zasługi dla Radiologii Polskiej. Jest on przyznawany tym, którzy szczególnie zasłużyli się do rozwoju polskiej radiologii a wręczany jest w czasie kolejnych kongresów Towarzystwa. Po raz pierwszy medale zostały wręczone przez profesora Olgierda Billewicza w czasie 31 kongresu PLTR w Krakowie.

 

W 1995 roku  Łodzi odbył się 34. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR). Przypadł on w 100 lecie odkrycia promieni X. Z tej okazji wydano reprint pierwszego polskiego tłumaczenia komunikatu Roentgena.  Oryginalnie, broszura ukazała się w Warszawie w dniu 31 stycznia 1896 nakładem księgarni Paprockiego a autorem tłumaczenia był dr Stanisław Srebrny.  Z okazji jubileuszu profesor Jerzy Zajgner z Łodzi zebrał także informacje historyczne dotyczące PLTR. Przygotował album w którym zapisał kamienie milowe historii Towarzystwa z intencją dalszego uzupełniania. Kontynuacji pracy prof. Zajgnera podjął się w późniejszych latach profesor Andrzej Urbanik z Krakowa. Z kolei profesor Stanisław Leszczyński podjął inicjatywę zebrania informacji historycznych na temat polskiej radiologii i wydania książki.

 

W roku 1996 przypadło stulecie Polskiej Radiologii, która narodziła się w Krakowie. Z tej okazji, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach od 10 października do 8 listopada zorganizowano wystawę „Pionierzy Radiologii Krakowskiej – w stulecie”. Na ekspozycji znalazły się stare aparaty rentgenowskie, dokumenty oraz medale. Kuratorami wystawy byli dr Ewa Wyka z Muzeum UJ oraz dr Andrzej Urbanik z Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ.

 

W roku 2000 nakładem wydawnictwa Medycyna Praktyczna, ukazała się książka pod tytułem ”Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej” pod redakcją profesora Stanisława Leszczyńskiego.

 

W roku 2005 przypadło 80. lecie powstania Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Profesorowie Janina Dziukowa z Warszawy i Andrzej Ziemiański z Poznania zaproponowali aby z tej okazji zorganizować uroczystą konferencję na którą zostaną zaproszeni radiolodzy w wieku co najmniej 80 lat. Organizacji spotkania podjął się profesor Andrzej Urbanik w Krakowie. W imprezie udział wzięło prawie 30 weteranów polskiej radiologii. Uroczysta sesja odbyła się w najbardziej reprezentacyjnej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego a wspólna kolacja w restauracji  „U Wentzla”.

 

Rok 2013 to setna rocznica wprowadzenia nowego typu lampy rentgenowskiej przez amerykańskiego fizyka Williama Coolidge’a. Lampa ta stała się podstawą nowoczesnej radiologii. Z tej okazji, w Krakowie, w Muzeum Inżynierii Miejskiej zorganizowano wystawę – Sto lat lampy rentgenowskiej. Eksponowano plansze opisujące rozwój lampy rentgenowskiej będącej sercem każdego aparatu rentgenowskiego a także tomografu komputerowego. Zaprezentowano również kilka lamp od  najstarszych do tych najnowszej generacji. Kuratorami wystawy byli dr Ewa Wyka z Muzeum UJ oraz profesor Andrzej Urbanik z Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ.

 

W 2016 roku w Krakowie odbył się 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Przypadł on w 120. lecie powstania Polskiej Radiologii. W przeddzień Zjazdu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej wykonanie pierwszych polskich zdjęć rtg przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karola Olszewskiego w pierwszych dniach stycznia 1896r. Uroczystość zgromadziła najbardziej prominentnych przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego z Jego Magnificencją Rektorem, profesorem Wojciechem Nowakiem. Projektantem tablicy był profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Jerzy Nowakowski. Kontynuacją obchodów rocznicowych, była otwarta w Bibliotece Jagiellońskiej 8 listopada 2016r. wystawa „120 lat Radiologii Polskiej”. Pomysłodawcą i realizatorem obu przedsięwzięć był profesor Andrzej Urbanik.

 

W 2019r. ukazała się książka „Radiologia Polska w XIX i XX wieku” w której zawarto najnowsze informacje o historii polskiej radiologii w tym okresie. Autorami byli profesorowie Andrzej Urbanik z Krakowa i Stanisław Leszczyński z Warszawy (książka została wydana po jego śmierci).

 

Rok 2021 to 125. rocznica Polskiej Radiologii. 21 stycznia, w rocznicę informacji (w krakowskim dzienniku Czas) o pierwszych polskich badania radiologicznych, odsłonięto pamiątkową tablice w Broniszowie (niedaleko Dębicy na Podkarpaciu), w budynku miejscowej szkoły podstawowej. W Broniszowie 24 marca 1915r. urodził się bowiem Karol Olszewski, który jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego  w styczniu 1896 r. wykonał pierwsze polskie zdjęcia radiologiczne. Pomysłodawcą był profesor Andrzej Urbanik a przedsięwzięcie wspólnym dziełem Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ i Fundacji Polradiologia Viva.

 

8 listopada 2021 (Międzynarodowy Dzień Radiologii) w  krakowskim Domu Technika otwarto wystawę „125 lat Polskiej Radiologii – 125 lat Radiologii w Krakowie”. Na ekspozycji zgromadzono zabytkowe aparaty radiologiczne (w tym kopie aparatu rtg Karola Olszewskiego z 1896r) a także plansze opowiadające o najważniejszych wydarzeniach w historii polskiej radiologii. Otwarcie uświetnili prominentni przedstawiciele Miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małopolski.  Ważnym akcentem było wręczenie na ręce pomysłodawcy i realizatora wystawy, profesora Andrzeja Urbanika najważniejszej nagrody województwa małopolskiego. Dyplom Polonia Minor dla Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany „za zasługi na rzecz rozwoju krajowej radiologii oraz stały rozwój jednostki stanowiącej ważny element regionalnego systemu ochrony zdrowia".

 

W dniach 7-9 października 2022 Kraków miał okazję gościć uczestników sympozjum International Society for History of Radiology (ISHRAD). Była to bardzo ważna impreza dla Polskiej Radiologii gdyż była okazją do zaprezentowania na światowym forum jej historycznych dokonań w dodatku wobec niezwykle opiniotwórczych osób. Oprócz prominentnych osób jak prezydent ISHRAD czy dyrektor Niemieckiego Muzeum Radiologii, obrady mogli oglądać drogą internetową pasjonaci historii radiologii na całym świecie. Aby upamiętnić 125. lecie Polskiej Radiologii, która narodziła się w Krakowie, dokonano zasadzenia jubileuszowego drzewa – klon pospolity – na krakowskich plantach. Pomysłodawcą i realizatorem tych przedsięwzięć był profesor Andrzej Urbanik.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera