W USA  opracowywaniu nowy rodzaj detektora rentgenowskiego, w którym zamiast warstwy krzemu użyto cienkiej powłoki perowskitu (minerał zbudowany z tytanu i wapnia – CaTiO3). Według wstępnych badań cechuje się około 100. krotnie większą czułością niż stosowane dotąd detektory – tym samym pozwoliłoby to na zdecydowane zmniejszenie dawek promieniowania X. Pozwala także na większą rozdzielczość obrazowania. Co bardzo istotne, wytwarzanie perowskitowych detektorów może być zdecydowanie tańsze i łatwiejsze (można zastosować druk 3D). Nowa technologia jest obecnie w fazie prototypowej. Gdyby udało się ją wprowadzić do seryjnej produkcji, pozwoliłoby to na przełom w radiologii.

 

Film  z laboratorium z Los Alamos opisujący nową technologie    

 

 Artykuł opisujący nowa technologię

 

 Więcej o perovskite

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera