Rzeczą naturalną jest oczekiwanie, że badania obrazowe będą wykonane poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jednak równie ważne jest także wykonywanie opisów tych badań z zachowaniem odpowiednich warunków zarówno lokalowych jak i sprzętowych. Ponieważ większość badań wykonywana jest w formie cyfrowej, już w roku 2011 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego, określono „Wymagania dotyczące opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej”.
Poniżej podajemy najistotniejsze informacje.

 

Wymagania dotyczące pomieszczenia opisowego

 • ściany pomieszczenia powinny być wykończone ciemną, niepołyskliwą powierzchnią a ubranie osób opisujących nie może zawierać elementów odbijających światło.
 • oświetlenie powierzchni roboczej monitora nie może być większe niż 15 lux (przy opisywaniu badań mammograficznych 10 lux)

 

Wymagania dotyczące stanowiska opisowego

Ogólne

 • stanowisko winno być wyposażone w komputer z dedykowaną kartą graficzną, obsługującą monitory, których liczba i minimalne parametry winna być zgodna z przepisami.
 • każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym i karta graficzna) musi zapewnić możliwość przekazania minimum 1024 poziomów szarości (10 bitów).
 • radiologiczne monitory opisowe winny mieć klasę I zgodnie Rozporządzeniem Unii Europejskiej.

Dla radiografii ogólnej

 • co najmniej dwa monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta
 • minimalna rozdzielczość: 1,92 megapiksela
 • minimalna, robocza przekątna ekranu lub pola obrazowego: 47,5 cm
 • minimalna luminancja: 400 cd/m. kw.
 • minimalny kontrast: 400/l
 • minimalna częstotliwość odchylania pionowego: dla monitorów CRT – 70 Hz; jako odpowiednik tej wartości dla innych monitorów wymagane jest cyfrowe złącze przesyłania obrazów
 • określone minimalne oprogramowanie

Dla mammografii

 • co najmniej dwa monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta
 • minimalna rozdzielczość: 5 megapikseli
 • minimalna, robocza przekątna ekranu lub pola obrazowego: 50 cm
 • minimalna luminancja: 500 cd/m. kw.
 • minimalny kontrast: 500/l
 • minimalna częstotliwość odchylania pionowego: dla monitorów CRT – 70 Hz; jako odpowiednik tej wartości dla innych monitorów wymagane jest cyfrowe złącze przesyłania obrazów
 • określone minimalne oprogramowanie (uwaga: dla potrzeb badań przesiewowych oprogramowanie musi być zgodne z zaleceniami EUREF – European Reference Organisation for Quality Assured Brest Screening and Diagnostic Services)

Dla tomografii komputerowej i angiografii (także dla rezonansu magnetycznego choć nie zostało to ujęte w załączniku, gdyż Rozporządzenie dotyczy technik z użyciem promieniowania jonizującego)

 • co najmniej jeden monitor w standardzie DICOM; jeżeli obrazy zapisywane są w kolorze, monitor powinien być kolorowy
 • minimalna rozdzielczość: 1 megapiksel
 • minimalna, robocza przekątna ekranu lub pola obrazowego: 45 cm
 • minimalna luminancja: 200 cd/m. kw.
 • minimalny kontrast: 250/l
 • minimalna częstotliwość odchylania pionowego: dla monitorów CRT – 70 Hz; jako odpowiednik tej wartości dla innych monitorów wymagane jest cyfrowe złącze przesyłania obrazów
 • określone minimalne oprogramowanie

Dla pantomografii i tomografii stomatologicznej

 • co najmniej jeden monitor w standardzie DICOM; jeżeli obrazy zapisywane są w kolorze, monitor powinien być kolorowy
 • minimalna rozdzielczość: 1 megapiksel
 • minimalna, robocza przekątna ekranu lub pola obrazowego: 45 cm
 • minimalna luminancja: 200 cd/m. kw.
 • minimalny kontrast: 250/l
 • minimalna częstotliwość odchylania pionowego: dla monitorów CRT – 70 Hz; jako odpowiednik tej wartości dla innych monitorów wymagane jest cyfrowe złącze przesyłania obrazów
 • określone minimalne oprogramowanie

Dla zdjęć wewnątrzustnych

 • co najmniej jeden monitor
 • minimalna rozdzielczość: 0,7 megapiksela
 • minimalna, robocza przekątna ekranu lub pola obrazowego: 37,5 cm
 • minimalna luminancja: 200 cd/m. kw.
 • minimalny kontrast: 250/l
 • minimalna częstotliwość odchylania pionowego: dla monitorów CRT – 70 Hz; jako odpowiednik tej wartości dla innych monitorów wymagane jest cyfrowe złącze przesyłania obrazów
 • określone minimalne oprogramowanie

 Należy zwrócić uwagę, że w pracowniach radiologicznych używane są także tzw. monitory przeglądowe. Są one niezbędne w pracy techników elektroradiologii (zlokalizowane są na stacjach przeglądowych) pozwalając na właściwe wykonanie badań a także ocenę ich realizacji. Nie mogą być jednak wykorzystywane do opisywania ponieważ charakteryzują się gorszymi parametrami technicznymi.

 Podstawowa zasadą jest analizowanie obrazów w standardzie DICOM – nie dopuszcza się opisywania obrazów w formatach stratnych (np. jpg!). Nie dopuszcza się także opisywania ze zdjęć wykonanych wtórnie lub wydruków komputerowych.

 Powyższe wymagania zostały wprowadzone aby zunifikować warunki prezentacji i opisywania obrazów uzyskiwanych w diagnostyce obrazowej. Warto podkreślić, że dotyczą one zarówno stanowisk zlokalizowanych w danej pracowni radiologii (na miejscu) ale również stanowisk pracujących w systemie teleradiologii.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera