W związku z powszechnym używaniem maseczek ochronnych, posiadają je także pacjenci w czasie badań z zakresu diagnostyki obrazowej w tym badań w technice rezonansu magnetycznego (MR). Należy zwrócić uwagę, że niektóre maseczki posiadają metalowe elementy (np. metalowy nosek) albo zawierają metaliczne nanocząsteczki bądź antybakteryjną powłokę ze srebra lub miedzi. Metalowe komponenty maseczek mogą się nagrzewać w czasie badania i spowodować nawet oparzenia (stwierdzono takie przypadki). Dlatego koniecznym jest aby w czasie badania MR pacjenci używali wyłącznie maseczek nie posiadających jakichkolwiek metalowych komponentów.Dopisz swój adres e-mail do newslettera
WYŚLIJ