Mammograficzne badania przesiewowe (skryningowe) wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Są one bezpłatne w wybranych pracowniach mammograficznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania wykonywane są dla kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka), lub mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

 

   Warunkiem wykonania badania jest przedstawienie przez pacjentkę dokumentu tożsamości z PESEL; nie jest potrzebne skierowanie. Są to badania tzw. podstawowego etapu. W przypadku gdy obraz  mammograficzny z badania wzbudza wątpliwości, lekarz, specjalista radiolog może skierować pacjentkę do 2 etapu czyli tzw. etapu  diagnostyki pogłębionej.  

  

   W tym etapie, w zależności od potrzeb, istnieje możliwość wykonania jednej , dwóch lub trzech  następujących procedur:

  • mammograficzne zdjęcia  celowane, powiększone
  • badanie USG piersi (sonomammografia)
  • biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG

I w tym wypadku procedury te są wykonywane bezpłatnie w pracowniach mammograficznej, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to osobna umowa od tej na diagnostykę w ramach podstawowego etapu.

 

   Mammograficzne badania przesiewowe (skryningowe) można wykonywać w dowolnej pracowni mammograficznej na terenie kraju; wybór miejsca zależy od pacjentki.

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera