Kurs ten został wprowadzony aby pomóc lekarzom specjalizującym się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej pragnącym pracować w komercyjnych pracowniach ultrasonografii. Został pomyślany jako część systemu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu gwarantującego, że dana osoba przeszła pomyślnie edukacje w dziedzinie ultrasonografii w zakresie wymaganym przez program specjalizacji z  radiologii i diagnostyki obrazowej. Uczestnikami kursu bowiem mogą być osoby, które odbyły staż w badaniach USG wymagany przez program specjalizacji. Po odbyciu trzech etapów: praktyczny staż z USG, kurs akredytacyjny i zdany egzamin teoretyczny, lekarz otrzymuje certyfikat. Takie rozwiązanie pozwala  lekarzowi jeszcze bez specjalizacji  być wiarygodnym dla pracodawcy oraz pacjentów. W pewnym zakresie daje także ochronę w przypadku popełnienia błędu. Po raz pierwszy taki kurs został zorganizowany w roku 2011 a jego pomysłodawcom i realizatorem był profesor Andrzej Urbanik. Do końca roku 2019 kursy były organizowane co roku przez Katedrę Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie Katedra przekazała ich organizowanie sekcji ultrasonografii Polskiego lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera