Obsługą aparatury radiologicznej zajmują się technicy elektroradiologii. Mogą oni być absolwentami szkół policealnych lub absolwentami wyższych uczelni na kierunku elektroradiologia. Niezależnie od poziomu wykształcenia i jedni i drudzy posiadają zawodowy tytuł technik elektroradiologii.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, technik elektroradiologii może samodzielnie wykonywać jedynie zdjęcia rentgenowskie oraz mammograficzne. W przypadku badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego technik elektroradiologii może wykonywać badania jedynie pod nadzorem lekarza, specjalisty radiologa. Chodzi o to aby każde badanie było wykonane prawidłowo co pozwoli na sporządzenie właściwego opisu.   Jeżeli badanie będzie wykonane niewłaściwie to opis może być niekompletny albo wręcz niemożliwy do wykonania.  W takiej sytuacji konieczne byłoby powtórzenie badania co wiąże się z opóźnieniem w uzyskaniu diagnozy a w przypadku tomografii komputerowej narazi pacjenta na dodatkową, niepotrzebną dawkę promieniowania jonizującego

   Narodowy Fundusz Zdrowia wyznaczył konkretne standardy jeżeli chodzi o personel wykonujący badania w technice tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

 

Badania tomografii komputerowej (TK)

 • lekarz
 1. a) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki lub

     radiologii i  diagnostyki obrazowej  

lub

 1. b) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki lub

     radiologii i  diagnostyki obrazowej  

oraz

- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lub

- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki

 

        2) osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elektroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;
 • pielęgniarka

 Badania rezonansu magnetycznego (MR)

 • lekarz
 1. a) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki lub

     radiologii i  diagnostyki obrazowej  

lub

 1. b) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki lub

     radiologii i  diagnostyki obrazowej  

oraz

- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lub

- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki

 

2) osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elektroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;
 • Pielęgniarka

 

Jeżeli są wykonywane badania bez podania środka kontrastującego, obecność pielęgniarki nie jest konieczna.

 W przypadku  badań  HMRS oraz fMRI niezbędna jest współpraca fizyka medycznego, lub inżyniera medycznego.Dopisz swój adres e-mail do newslettera
WYŚLIJ