Kierowanie na badania radiologiczne

Ogólna zasada

Na wszystkie badania diagnostyczne a także zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej (interwencyjnej) w których stosuje się promieniowanie jonizujące, konieczne jest posiadanie skierowania. Wymóg ten dotyczy także badań, płatnych przez pacjenta. Obowiązkiem pracowni radiologicznej jest żądanie  przedstawienia skierowania. Jest to  przepis mający zabezpieczyć pacjentów przed niepotrzebnym narażeniem na promieniowanie jonizujące.

 

Skierowania na badania obrazowe wystawiane przez lekarzy rodzinnych 

Lekarze rodzinni zabezpieczają podstawową diagnostykę RTG i USG dla "swoich" pacjentów. W tym celu mają podpisane umowy z odpowiednimi pracowniami. Badania wykonywane są bezpłatnie ale tylko w tych pracowniach, do których skieruje lekarz rodzinny. Jeżeli pacjent uzna, że woli wybrać inną pracownię USG lub RTG  to może tam badanie wykonać ale musi pokryć jego koszt. Lekarze rodzinni nie mogą wystawiać skierowań na badania TK i MR za które płatność ponosi NFZ. Jeżeli takie skierowanie wystawią to pacjent będzie musiał zapłacić.

 

Kierowanie na bezpłatne badania TK i MR (płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia) 

Na badania TK (tomografia komputerowa) lub MR (magnetyczny rezonans), gdy wykonywane są w placówkach posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) - skierowanie może wystawić jedynie lekarz-specjalista. Jednostka w której pracuje lekarz kierujący musi być poradnią specjalistyczną i posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.  W takim przypadku badanie może być wykonane bezpłatnie w pracowni TK lub MR, która posiada kontrakt z NFZ na wykonywanie takich badań. Pacjent może wybrać dowolną pracownię TK lub MR (w całym kraju) a lekarz kierujący nie może określać gdzie badanie ma być wykonane. Lekarze rodzinni nie mogą wystawiać skierowań na badania TK i MR za których płatność ponosi NFZ. Jeżeli takie skierowanie wystawią to płatność będzie po stronie pacjenta. Uwaga:  funkcjonują pracownie TK i MR, które nie posiadają kontraktów z NFZ – w takich pracowniach badania są wykonywane jedynie odpłatnie. Niektóre pracownie TK lub MR nie mogą wykonywać badań płatnych przez pacjentów – może to wynikać z odrębnych przepisów.

 

Kierowanie na badania mammograficzne

Na badania mammograficzne, skryningowe (w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi) nie jest wymagane skierowanie a badanie to może być wykonywane co 24 miesiące, bezpłatnie dla pań w wieku od 50 do 69 lat; należy tylko okazać dowód osobisty. Pacjentka może wybrać dowolną pracownię mammograficzną na terenie całego kraju albo badanie realizowane w mammobusie pod warunkiem, że firma, która prowadzi wykonywanie mammograficznych badań skryningowych posiada umowę z NFZ. W przypadku pań, których nie obejmuje  program skryningowy, konieczne jest wystawienie skierowania przez lekarza kierującego.  

 

Badania obrazowe bez skierowań

W przypadku następujących badań - stomatologiczne zdjęcia wewnątrzustne oraz badania densytometrzyczne - w których stosuje się promieniowanie jonizujące nie są wymagane skierowania.

Jeżeli pacjent postanowi poddać się badaniu USG lub MR to może takie badanie wykonać bez skierowania w dowolnej pracowni USG lub MR ale wtedy ponosi koszt procedury. Warto jednak (dotyczy to zwłaszcza badań MR) skonsultować się z lekarzem (np. rodzinnym) czy wykonanie konkretnego badania ma sens a jeżeli tak to co ma ono wyjaśnić. W takim przypadku lekarz-specjalista radiolog, który decyduje o przebiegu badania, wybierze optymalną procedurę jego wykonania.

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera