Aparaty diagnostyczne danego rodzaju różnią się pomiędzy sobą parametrami technicznymi przez co jakość i wydolność wykonywanych badań może się różnić. Jeżeli do konkretnego badania zostanie użyty nieodpowiedniej klasy aparat to uzyskany wynik może być niesatysfakcjonujący. Ten aspekt jest szczególnie ważny w przypadku aparatów do tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opracowało wykaz minimalnych parametrów jakie powinny spełnić aparaty tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Są to rzeczywiście minimalne wymagania i badania niższej klasy aparaturą nie powinny mieć miejsca. 

 

Dla badań tomografii komputerowej (TK) w zakresie:

 1.  TK głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej,  miednicy, kończyn, kręgosłupa (szyjnego piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego) zarówno bez jak i z podaniem środków kontrastujących

 • Aparat spiralny o czasie najkrótszego skanu dla 360° maksimum 1,0 s i wartości MTF 50% minimum 5 pl/cm w płaszczyźnie XY, z jednoczasową akwizycją co najmniej 16 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg – detektory
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie do rekonstrukcji MPR, MIP, CTA i 3D
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur.
 • Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego 

2.  TK głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej,  miednicy, kończyn, kręgosłupa (szyjnego piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego) zarówno bez jak i z podaniem środków kontrastujących oraz badania wielofazowe. Badania angiograficzne TK (tętnice głowy, kl. piersiowej, jamy brzusznej, kończyn a także aorta TK). Wirtualna kolonoskopia TK.

 • Aparat o najkrótszym czasie skanu dla 360° maksimum 0,6 s i wartości MTF 50% minimum 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY, z jednoczasową akwizycją co najmniej 16 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg - detektory  i o średnicy otworu gantry minimum 70 cm
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie do rekonstrukcji MPR, MIP, CTA i 3D
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur (w tym wirtualna kolonoskopia i analiza naczyniowa)
 • Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego

 

3. Tomografia komputerowa serca – badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego, TK tętnic wieńcowych (obejmuje pacjentów po zabiegach koronoplastyki lub wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych).

 • Aparat o czasie skanu dla 360° maksimum 0,5 s i wartości MTF 50% minimum 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY, z jednoczasową akwizycją co najmniej 64 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg - detektory , o średnicy otworu gantry minimum 70cm
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie do rekonstrukcji MPR,  MIP, CTA i 3D
 • Akwizyjca kardiologiczna - rozdzielczość czasowa nie gorsza niż 200 ms
 • Automatyczna modulacja dawki w zależności od obszaru skanowanego w płaszczyźnie XY i w osi Z
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur (w tym wirtualna kolonoskopia, analiza naczyniowa i analiza kardiologiczna)
 • Strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów

 

Dla badań rezonansu magnetycznego (MR) w zakresie:

1. MR głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy, kończyn, kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego)  bez jak i z podaniem środka kontrastującego.

 W przypadku tzw. systemów zamkniętych:

 • System MR z gradientami, slew-rate minimum 25 mT/m oraz 100 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 8, indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T

W przypadku tzw. systemów otwartych:

 • System MR z gradientami, slew-rate minimum 20 mT/m w każdym z kierunków X, Y i Z

W przypadku diagnostyki małych stawów dopuszcza się dedykowane do tego celu systemy MR (do badania małych stawów)o niższych parametrach

 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego

W przypadku badań przy pomocy systemów otwartych należy zwrócić szczególną uwagę ponieważ cechują się niską indukcją (niskim natężeniem) pola co powoduje, że jakość badania jest niższa, co jest szczególnie ważne przy konieczności zbadania małych struktur (np. przysadka mózgowa). Poza tym duża część używanych tych urządzeń jest już wiekowa co dodatkowo wpływa niekorzystnie na jakość badań. W zasadzie badania przy pomocy systemów otwartych winny być wykonywane jedynie gdy nie można wykonać badania przy pomocy systemu zamkniętego. Uwagi te odnoszą się do systemów otwartych przeznaczonych do badań całego ciała.

Należy zwrócić uwagę, że są produkowane systemy dedykowane do specjalnych badań:

- do badań małych stawów mogą być używane systemy o niskiej indukcji pola ale tzw. zamknięte

- do badań kręgosłupa mogą być używane systemy o niskiej indukcji pola dedykowane do takich badań (np. specjalne aparaty MR  do badań w pozycji stojącej)

 

2. Badania angiograficzne bez i z podaniem środka kontrastującego, badania z podaniem środka kontrastującego wielofazowe, spektroskopia MR (MRS)

 • System MR z gradientami, slew-rate minimum 25 mT/m oraz 100 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 8, indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T
 • Zainstalowane oraz uruchomione oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur oraz cewki dedykowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów 

 

3.  Badanie MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez oraz z podaniem środka kontrastującego, badanie MR czynnościowe mózgu  (fMRI)

 • System MR z gradientami, slew-rate minimum 35 mT/m oraz 180 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 16 (również w cewkach), indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T
 • Zainstalowane oraz uruchomione oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur oraz cewki dedykowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów   


Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera