Europejska Agencja Leków (EMA) potwierdziła, że po stosowaniu gadolinowych środków kontrastujących, w tkankach mózgu gromadzą się niewielkie ilości gadolinu. Większa ilość  gadolinu gromadzi się w mózgu w przypadku stosowania tzw. liniowych środków gadolinowych niż środków o budowie pierścieniowej (makrocyklicznych). Przy tym, brak jest aktualnie dowodów na to, że gromadzenie się w mózgu gadolinu pochodzącego z któregokolwiek produktu jest szkodliwe dla pacjentów. Ponieważ długofalowe ryzyko   związane z gromadzeniem gadolinu nie jest znane, EMA zaleciło zawiesić obrót dożylnymi środkami kontrastującymi o budowie liniowej, z wyjątkiem kwasu gadoksetowego i kwasu gadobenowego, które pozostają dostępne wyłącznie do badań obrazowych wątroby. Jednocześnie, kwas gadopentowy jest dostępny wyłącznie do zastosowań dostawowych.

W dalszym ciągu mogą być stosowane gadolinowe, makrocykliczne środki kontrastujące.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera