European Diploma in Radiology (EDiR) to swego rodzaju międzynarodowy egzamin specjalizacyjny. Uzyskanie EDiR wskazuje, że jego posiadacz wykazał się wiedzą z zakresu radiologii akceptowaną na poziomie międzynarodowym. Egzamin organizowany jest kilka razy w roku przez European Society of Radiology. W roku 2011, prof. Andrzej Urbanik z Krakowa zaproponował aby podjąć starania w celu równoważności EDiR z polskim egzaminem specjalizacyjnym z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne podjęło odpowiednie działania, które zakończyły się sukcesem - zdanie EDiR jest równoważne z uzyskaniem tytułu specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Polsce W ten sposób Polska była pierwszym krajem gdzie wprowadzono takie rozwiązanie. Od roku 2012 Polacy stanowią największą grupę osób przystępujących do EDiR. W latach 2014-2015 sesje EDiR dwukrotnie organizowano w Polsce. Po okresie przerwy, od 2020 r. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne zdecydowało o organizowaniu corocznej sesji EDiR w naszym kraju.

 

link