EUROPEAN DIPLOMA in RADIOLOGY (EDiR)

European Diploma in Radiology to swego rodzaju międzynarodowy egzamin specjalizacyjny. Uzyskanie dyplomu EDiR wskazuje, że jego posiadacz wykazał się wiedzą z zakresu radiologii akceptowaną na poziomie międzynarodowym. Egzamin organizowany jest kilka razy w roku przez European Society of Radiology (EAR). Po raz pierwszy propozycja takiego dyplomu (European Diploma of Diagnostic Radiology) pojawiła się w roku 1975 na posiedzeniu European Association of Radiology w Bordeaux. Zakładano, że kandydaci będą zdawać jednolity egzamin w językach narodowych pod kontrolą EAR i towarzystw krajowych . Projekt nie został zrealizowany. Pomysł  powrócił w roku 2001 ale i wtedy nie doczekał się realizacji. Ostatecznie European Diploma in Radiology (EDiR) wprowadziło European Society of Radiology (kontynuacja EAR) w roku 2011.

W roku 2011, prof. Andrzej Urbanik z Krakowa (wtedy V-ce Prezes PLTR ds. organizacyjnych) zaproponował aby podjąć starania w celu równoważności EDiR z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (PES) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne podjęło odpowiednie działania, które zakończyły się sukcesem, dzięki życzliwości prof. Andrasa Palko ówczesnego Prezydenta European Society of Radiology. Od 2012 r. zdanie EDiR jest równoważne z uzyskaniem tytułu specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Polsce. W ten sposób Polska była pierwszym krajem gdzie wprowadzono takie rozwiązanie. Od roku 2012 Polacy stanowią największą grupę osób przystępujących do EDiR. W latach 2014-2015 sesje stacjonarne EDiR dwukrotnie organizowano w Polsce. Wysokie koszty tego przedsięwzięcia spowodowały rezygnację z kontynuowania takiego rozwiązania. W 2016 r. Ministerstwo Zdrowia dokonało weryfikacji zgodności obu egzaminów (PES i EDiR). Odpowiedni raport przygotował prof. Andrzej Urbanik (wtedy Prezes PLTR) – na tej podstawie zasada równoważności jest kontynuowana.

W roku 2020, w czasie pandemii Covid-19, European Society of Radiology (ESR) zmienił procedurę przeprowadzenia EDiR. Egzaminy zostały zorganizowane online w wielu lokalizacjach w Europie. W Polsce, EDiR zorganizowano w dziewięciu ośrodkach (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zabrze), w dniach 17 i 18 lipca 2020. Wzięły w nim udział 104 osoby. Na podstawie pozytywnych doświadczeń ESR zdecydowało, że kolejne edycje EDiR będą się odbywać w różnych lokalizacjach w formie zdalnej – uczestnicy będą rozwiązywać zadania egzaminacyjnie z użyciem stacji diagnostycznych a za prawidłowe przeprowadzenie będą odpowiedzialni przedstawiciele  radiologicznych towarzystw krajowych.

Od 2022 r. zdający EDiR, w Warszawie, rezydenci z Polski – w ramach opłaty egzaminacyjnej -  otrzymują bezpłatnie dodatkowy pakiet na który składają się EDiR Simulation & Webinar (krótka, treningowa wersja egzaminu EDiR), Test samooceny (z zakresu fizyki obrazowania, farmakologii związanej z obrazowaniem, zarządzania itp.) oraz dwa mikrokursy przygotowawcze.

Od początku funkcjonowania EDiR do końca 2022, wzięło w nim udział 1164 osoby z Polski. Jesteśmy najliczniejszą grupą spośród wszystkich biorących w tym egzaminie krajów, bowiem stanowimy aż 21,6% zdających. Za nami są rezydenci z Indii (13,1%), Arabii Saudyjskiej (10,65%), Turcji (9,79%) i Hiszpanii (5,06%). 

Więcej o EDiR>>>

 

 

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera