Na wielu uczelniach medycznych w Polsce działają studenckie koła naukowe (SKN) w dziedzinie radiologii-diagnostyki obrazowej. Jest tak zarówno w przypadku kierunku lekarskiego jak i kierunku elektroradiologia. Studenci starają się prezentować swoje osiągnięcia na konferencjach naukowych. W przypadku większości konferencji studenckich w Polsce są organizowane sesje radiologiczne. Także Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, od roku 2016, w czasie swoich kongresów, prowadzi sesje dla studentów. Ale, przede wszystkim, co roku, organizowane są studenckie konferencje dedykowane wyłącznie radiologii-diagnostyce obrazowej. Są to:

  • Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne (SOFOR)

organizowane przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek lekarski) – od 2015 r. Główną nagrodą jest bezpłatny udział w European Congress of Radiology w Wiedniu (nagroda ufundowana przez Fundacje Polradiologia Viva)

https://forumradiologiczne.pl/     

  • Sympozjum Młoda Elektroradiologia

organizowane przez studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego  (kierunek elektroradiologia) – od 2013 r. Główną nagrodą jest bezpłatny udział w European Congress of Radiology w Wiedniu (nagroda ufundowana przez Fundacje Polradiologia Viva)

https://www.facebook.com/skn.mloda.elektroradiologia

  • Ogólnopolska Konferencja Młodych Radiologów

 organizowana przez Poznańską Szkołę Radiologii Resonnez – od 2020 r.

 https://resonnez.eu/

Resonnez, od roku 2020, jest także organizatorem International Congress of Young Radiologists (ICYR). W imprezach tych mogą brać udział studenci zarówno kierunku lekarskiego jak i elektroradiologii a także studenci kierunków fizyki/inżynierii  medycznej.

 

 Ważną motywacją do pracy naukowej są konkursy:

  • Polskie Towarzystwo Elektroradiologii (PTE) organizuje corocznie konkurs dla najbardziej  aktywnego  studenckiego koła naukowego działającego na kierunku elektroradiologia.   Od kilku lat zwycięża SKN „Młoda Elektroradiologia” z Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologii (PLTR) zorganizowało po raz pierwszy w roku  2019 konkurs (Diamentowy Promień) dla najbardziej aktywnych kół naukowych zarówno na kierunku elektroradiologia a także na kierunku lekarskim. Oceniano okres 2016-2018. W „edycji elektroradiologicznej”  zwyciężyło SKN z Uniwersytetu Rzeszowskiego a w „edycji  lekarskiej” SKN z Medycznego Uniwersytetu w Lublinie (przed kołami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).

 Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera