Na wielu uczelniach medycznych w Polsce działają studenckie koła naukowe (SKN) w dziedzinie radiologii-diagnostyki obrazowej. Jest tak zarówno w przypadku kierunku lekarskiego jak i kierunku elektroradiologia. Studenci starają się prezentować swoje osiągnięcia na konferencjach naukowych. W przypadku większości konferencji studenckich w Polsce są organizowane sesje radiologiczne. Także Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, od roku 2016, w czasie swoich kongresów, prowadzi sesje dla studentów. Przede wszystkim, co roku, organizowane są dwie studenckie konferencje dedykowane wyłącznie radiologii-diagnostyce obrazowej. Są to:

  • Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne (SOFOR)

organizowane przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek lekarski)

https://forumradiologiczne.pl/      oraz

  • Sympozjum Młoda Elektroradiologia

organizowane przez studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego  (kierunek elektroradiologia)

https://www.facebook.com/skn.mloda.elektroradiologia

 

   W obu imprezach mogą brać udział studenci zarówno kierunku lekarskiego jak i elektroradiologii a także studenci kierunków fizyki/inżynierii  medycznej. Warto zachęcać młodych naukowców aby brali udział w obu imprezach, tym bardziej, że główną nagrodą w obu jest bezpłatny udział w European Congress of Radiology w Wiedniu.

 

Kolejną motywacją do pracy naukowej są konkursy:

  • Polskie Towarzystwo Elektroradiologii (PTE) organizuje corocznie konkurs dla najbardziej  aktywnego  studenckiego koła naukowego działającego na kierunku elektroradiologia.   Od kilku lat zwycięża SKN z Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologii (PLTR) zorganizowało po raz pierwszy w roku  2019 konkurs (Diamentowy Promień) dla najbardziej aktywnych kół naukowych zarówno na kierunku elektroradiologia jak na kierunku lekarskim. Oceniano okres 2016-2018. W „edycji elektroradiologicznej”  zwyciężyło SKN z Uniwersytetu Rzeszowskiego a w „edycji  lekarskiej” SKN z Medycznego Uniwersytetu w Lublinie (przed kołami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).


Dopisz swój adres e-mail do newslettera
WYŚLIJ