COVID-19 W ZAKŁADZIE RADIOLOGII I SZPITALU - ZALECENIA AMERYKAŃSKIE (marzec 2020)

 

Przygotowanie Zakładu Radiologii na pandemię COVID-19

 1. Opracowanie protokołów obrazowania radiologicznego u chorych z podejrzeniem COVID-19 oraz wdrożenie procedur postepowania z pacjentem z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub podejrzeniem takiego zakażenia
 2. Wykonywanie badań obrazowych jedynie u tych chorych, u których wynik badania obrazowego będzie miał wpływ na leczenie
 3. Wybór odpowiedniego, odizolowanego miejsca w zakładzie do wykonywania takich badań – z jak najmniejszą liczbą pacjentów, zwłaszcza ciężko chorych. W miarę dostępności -  stosowanie aparatów jezdnych (diagnostyka przyłóżkowa) 
 4. Opracowanie procedury dekontaminacji gabinetu, w którym odbyło się badanie, szczególnie aparatu TK po badaniu pacjenta z podejrzanego o zakażenie COVID-19
 5. Zwiększenie dostępności pracy w systemie teleradiologii w przypadku kwarantanny radiologów podejrzanych o kontakt z COVID-19

 

Współdziałanie Szpitala i Zakładu Radiologii w zakresie pandemii COVID-19

 1. Centralna koordynacja działań i wymiany informacji pomiędzy Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych, a Zakładem Radiologii
 2. Skreening (standardowa ankieta) w celu identyfikacji pacjentów zagrożonych COVID-19, przed wykonaniem badania obrazowego: w czasie umawiania badania, przy wejściu do szpitala i w rejestracji Zakładu Radiologii
 3. Szybka izolacja pacjentów podejrzanych (na podstawie ankiety) o COVID-19 
 4. Przeszkolenie personelu w przestrzeganiu zaleceń dotyczących zapobieganiu zakażeniom, jak również  we właściwym stosowaniu środków ochrony indywidualnej 
 5. Centralizacja zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, w celu optymalnego zapewnienia ich dostępności i dystrybucji (zależnie od potrzeb)
 6. Wprowadzenie zakazu odbywania podróży służbowych krajowych i zagranicznych przez personel
 7. Wprowadzenie wideo-konferencji zamiast bezpośrednich spotkań personelu medycznego i szpitalnego 

 

Jeżeli pacjent ma gorączkę i kaszel oraz spełnia powyższe kryteria:

 • Należy poprosić go o założenie maseczki chirurgicznej i natychmiast zaprowadzić do wydzielonego i izolowanego pomieszczenia. Drzwi do tego pomieszczenia powinny pozostawać zamknięte.
 • Personel medyczny wchodzący do izolatki powinien mieć na sobie środki ochrony indywidualnej: maskę z filtrem FFP2/3, gogle lub przyłbicą (ochrona oczu), fartuch i rękawiczki. 
 • Warto rozważyć pobranie wymazu z nosogardła w celu wykluczenia typowej infekcji wirusowej (np. grypy).
 • Należy natychmiast skontaktować się ze szpitalnym Zespołem Epidemiologicznym / Kontroli Zakażeń Szpitalnych - numer telefoniczny powinien być czynny również po godzinach pracy. 

Szczegółowe wytyczne Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Konsultanta krajowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej