Minister Zdrowia, podjął decyzję aby od 1 kwietnia 2019 r.  pracownie, które wykonują badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) mogły wykonywać te procedury bez limitu. W związku z tym NFZ został zobowiązany do sfinansowania wszystkich badań TK i MR wykonanych w pracowniach posiadających kontrakt na ich wykonywanie.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera