Na prośby osób, które stale dołączają do naszego newslettera, w tym dziale zamieszczamy najciekawsze informacje, które były zamieszczone w poprzednich  mailingach.

 

Warto zwrócić uwagę na opublikowane stanowiska National Council on Radiation Protection and Measurement, American Association of Physicists in Medicine, American Board of Radiology, Society for Pediatric Radiology, American Society of Radiologic Technologists i American College of Radiology. Organizacje te uważają, że należy zaprzestać rutynowego osłaniania gonad w czasie  badań rtg jamy brzusznej i miednicy.

Stanowisko ACR >>>

Stanowisko National Council on Radiation Protection and Measurement >>>

- - - - - - - - -

Wszystkim przygotowującym się do zdawania Państwowego Egzaminu specjalizacyjnego (PES) z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej przypominamy, że  w serwisie www.inforadiologia.pl w dziale Edukacja znajduje się Treningowa wersja egzaminu praktycznego. Warto potrenować – w czasie prawdziwego egzaminu będzie łatwiej.

A dla tych, którzy będą startować w European Diploma in Radiology (EDiR), European Board of Radiology poleca wydawnictwo „EDiR – The Essential Guide” >>>

- - - - - - - - -

Coraz częściej występuje potrzeba opisywania badań radiologicznych w języku angielskim (nie tylko w przypadku polskich radiologów pracujących za granicą). Otrzymaliśmy szereg zapytań w tej sprawie. Uważamy, że przydatna może być książka Radiological  Reporting in Clinical Practice, autorzy: Francesco Schiavon i Fabio Grigenti. Wyd.Springer, ISBN 978-88-470-0681-2  ora e-ISBN 978-88-470-0682-9

- - - - - - - - - -

Ciekawy artykuł w European Radiology:„The use of imaging in COVID-19—results of a global survey by the International Society of Radiology

 - - - - - - - - - -

 Kolejny artykuł „Brain and Lung Imaging Correlation in Patients with COVID-19” z serii obserwacji pacjentów po przebytym zachorowaniu na Covid-19 to:

Brain and Lung Imaging Correlation in Patients with COVID-19: Could the Severity of Lung Disease Reflect the Prevalence of Acute Abnormalities on Neuroimaging? A Global Multicenter Observational Study

- - - - - - - - - -

Być może szykuje się rewolucja w radiologii w zakresie lamp rentgenowskich. Izraelska firma Nanox opatentowała lampę z zimną katodą (cyfrowe źródło promieniowania X), zminiaturyzowaną, bardziej trwałą i jak informuje firma, znacznie tańszą niż dotychczas używane. Nanox uzyskał pozytywną decyzje FDA. Co więcej, firma przygotowała własną wersję aparatu rentgenowskiego Nanox.ARC. Nad stołem pacjenta znajduje się jedna (wersja jednoźródłowa) lub kilka lamp rentgenowskich ustawionych w łukowatym ramieniu (obrazowanie w technice) tomosyntezy.  Więcej: www.nanox.vision

 - - - - - - - - - - -

Ciekawą konstrukcje przedstawiła firma Promaxo. Jest to niskopolowy, otwarty  system MR. Zakłada się, że urządzenie będzie pracować w gabinecie lekarza i będzie użyteczne w obrazowaniu a także w wizualizacji zabiegów pod kontrolą MR. Na początek firma pracuje nad wersją do diagnostyki urologicznej.  Więcej: https://promaxo.com

- - - - - - - - - -

W roku 2021 minęło 50 lat od publikacji artykułu „Tumor detection by nuclear magnetic resonance” autorstwa Raymonda Damadiana jaki ukazał się w 1971 roku w Science Jak wspomina autor: „Mój pierwszy pomysł na rezonans magnetyczny wpadłem w 1969 a w 1970 r. dokonałem odkrycia, które jest podstawą tworzenia każdego obrazu MRI, jaki kiedykolwiek powstał i podstawą przemysłu MR. To odkrycie polega na tym, że istnieje wyraźna różnica w czasie relaksacji sygnałów NMR między prawidłowymi i nowotworowymi tkankami tego samego typu, jak również między różnymi typami  normalnych tkanek. To odkrycie, opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Science, zapoczątkowało rozwój branży MR”.

W 1977 R. Damadian wraz z L. Minkoffem i M. Goldsmithem skonstruowali pierwszy skaner MR do obrazowania. W  1978 Damadian założył firmę Fonar, w której w 1980 wyprodukowano pierwszy na świecie komercyjny system MR.

- - - - - - - - -

Opublikowano wyniki europejskiego badania kliniczno-diagnostycznych poziomów referencyjnych dla obrazowania medycznego z użyciem promieniowania X (EUCLID – European Study on Clinical Diagnostic Levels for X-Ray Medical Imaging). Dokument nazywa się „Radiation Protection series publication 195: European study on clinical diagnostic reference levels for X-ray medical imaging”.

- - - - - - - - -

Według pracy opublikowanej w „Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology”,  radiologiczne badania stomatologiczne mogą powodować zwiększenie występowania nowotworów w obrębie głowy i szyi. Dotyczy to głównie badań w technice stożkowej tomografii komputerowej a także zdjęć pantomograficznych. W analizie podkreślono, ze stomatolodzy zbyt często wykonują rutynowe zdjęcia kontrolne całej jamy ustnej a także, że nie jest właściwie używana kolimacja.

 - - - - - - - - - -

Adenopatia występuje często po podaniu szczepionek na COVID-19, co może prowadzić do trudności w różnicowaniu charakteru zmian w węzłach chłonnych u pacjentów ze stwierdzoną chorobą nowotworową.  Jak postępować radzą eksperci w artykule „Multidisciplinary Recommendations Regarding Post-Vaccine Adenopathy and Radiologic Imaging: Radiology Scientific Expert Panel

- - - - - - - - - -

Nie do wiary ale służba zdrowia odpowiada w USA za 9,8% emisji gazów cieplarnianych a zakłady radiologii mają największy udział ze względu na bardzo duże zużycie energii elektrycznej. W artykule „Radiology in our changing climate: a call to action”, autorzy zwracają uwagę na takie czynniki jak ograniczanie czasu czuwania urządzeń, wyłączanie na noc stacji komputerowych czy skracanie protokołów badań MR.

 - - - - - - - - - - -

W radiologii przez wiele lat narastał trend aby radiolodzy stawali się specjalistami w wybranych podspecjalizacjach. Tym bardziej ciekawy jest artykuł pod tytułem „Value of new general radiologist in private practice”, jaki ukazał się w marcowej edycji Journal of the American College of Radiology

 - - - - - - - - - - - -Dopisz swój adres e-mail do newslettera
WYŚLIJ